BASEN GDYNIA KARWINY

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Gdyni

Aktualności

Reżim sanitarny

Szanowni Klienci: Z pływalni mogą korzystać tylko osoby zdrowe bez jakichkolwiek objawów infekcji dróg oddechowych. Maksymalna liczba klientów przypadająca na 1 tzw. wolny tor to 6 osób (n.d. klubów i szkółek). Na terenie pływalni obowiązuje reżim sanitarny. Zasłanianie ust i nosa obowiązuje na terenie całej pływalni za wyjątkiem pomieszczeń natrysków i hali basenowej. Przy wejściu w […]

Czytaj dalej

Cennik

BileT (wejście 45 minut)

Cena

normalny

12 zł

ulgowy*

8 zł

rodzinny**

7 zł

feryjny***

2 zł

basen (12 zł) + sauna (8 zł) - łączny czas 60 minut

20 zł

KARNETY na 10 wejść (ważne 2 miesiące)

normalny

110 zł

ulgowy*

70 zł

Nie przewiduje się zwrotu pieniędzy za niewykorzystane karnety!


WYNAJEM TORÓW (45 minut)

1 tor

105 zł

Cały basen

628 zł

*Bilety i karnety ulgowe przysługują:

  • Dzieciom oraz uczniom po okazaniu legitymacji szkolnej
  • Emerytom i rencistom
  • Osobom niepełnosprawnym po okazaniu legitymacji wydanej przez Powiatowy Zespół d/Orzekania o Niepełnosprawności
  • Studentom do 25 roku życia po okazaniu legitymacji studenckiej

**Bilet rodzinny przysługuje w soboty i niedziele po okazaniu Karty Gdynia Rodzinna.

***Bilet feryjny obowiązuje w czasie ferii zimowych w godzinach 8.00 – 15.00 dla dzieci i uczniów.

Kontakt