Reżim sanitarny

Szanowni Klienci:

  • Z pływalni mogą korzystać tylko osoby zdrowe bez jakichkolwiek objawów infekcji dróg oddechowych w tym dzieci, które ukończyły 5 rok życia.
  • Rodzice / Opiekunowie po przekazaniu dzieci szkółkom, klubom proszeni są o oczekiwanie na nie w miarę możliwości poza budynkiem pływalni
  • Maksymalna liczba klientów przypadająca na 1 tor to 6 osób ( nie dotyczy szkółek i klubów).
  • Przy wejściu do pływalni prosimy o dezynfekcję dłoni.
  • Zakup biletu lub karnetu jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu pływalni.