Praca pływalni w okresie świąteczno-noworocznym

Informujemy, że w dniach:

24, 25, 26 XII

 31 XII 2022 r.

oraz 1 I 2023 r.

pływalnia będzie nieczynna.

________________________________

W dniach 27-30 XII 22’

pływalnia będzie czynna w godzinach           

9:00-20:15* (*ostatnie wejście).

____________________________________

W dniach 28-30 XII 22’ na pływalni nie będzie można zakupić biletów ani karnetów.

Ostatni dzień sprzedaży usług pływalni to 27 XII 22’.

Wejście na pływalnię od 28-30 XII 22’ będzie możliwe tylko za okazaniem wcześniej zakupionego karnetu.

Zatrudnimy ratowników

Zainteresowani proszeni są o przesłanie CV na adres e-mail basenkarwiny@zsp2.gdynia.pl.

Reżim sanitarny

Szanowni Klienci:

  • Z pływalni mogą korzystać tylko osoby zdrowe bez jakichkolwiek objawów infekcji dróg oddechowych w tym dzieci, które ukończyły 5 rok życia.
  • Rodzice / Opiekunowie po przekazaniu dzieci szkółkom, klubom proszeni są o oczekiwanie na nie w miarę możliwości poza budynkiem pływalni
  • Maksymalna liczba klientów przypadająca na 1 tor to 6 osób ( nie dotyczy szkółek i klubów).
  • Przy wejściu do pływalni prosimy o dezynfekcję dłoni.
  • Zakup biletu lub karnetu jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu pływalni.