Funkcjonowanie pływalni

Szanowni Klienci,

W lipcu b.r. – pływalnia nieczynna z powodu przerwy technologicznej.

Zatrudnimy ratowników

Zainteresowani proszeni są o przesłanie CV na adres e-mail basenkarwiny@zsp2.gdynia.pl.

Reżim sanitarny

Szanowni Klienci:

  • Z pływalni mogą korzystać tylko osoby zdrowe bez jakichkolwiek objawów infekcji dróg oddechowych w tym dzieci, które ukończyły 5 rok życia.
  • Rodzice / Opiekunowie po przekazaniu dzieci szkółkom, klubom proszeni są o oczekiwanie na nie w miarę możliwości poza budynkiem pływalni
  • Maksymalna liczba klientów przypadająca na 1 tor to 6 osób ( nie dotyczy szkółek i klubów).
  • Zasłanianie ust i nosa obowiązuje na terenie całej pływalni za wyjątkiem pomieszczeń natrysków i hali basenowej.
  • Przy wejściu do pływalni prosimy o dezynfekcję dłoni.
  • Zakup biletu lub karnetu jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu pływalni.